Členem ČSSD jsem pět let, v roce 2020 jsem se stal předsedou MO Vysočany, jsem členem obvodního předsednictva ČSSD pro Prahu 9. V rámci Prahy 9 se aktivně zapojuji do řešení problémů, které místní obyvatele tíží. Jsem členem petičního výboru proti zástavbě SK Prosek, strávil jsem nejednu hodinu s petičními archy při sbírání podpisů především v oblasti Proseka, kde mírně řečeno nešťastným přístupem letňanské radnice (většina území SK Prosek leží v katastru Letňany) hrozila nová zástavba bez odpovídajícího rozvoje občanské vybavenosti, a na úkor sportu a zeleně. Sebráno bylo několik tisíc podpisů a věci se aktuálně zdají být na správné cestě k záchraně areálu.

Angažuji se ve věci bourání Jiránkovy vily nad parkem Smetanka, který využívá k odpočinkovým aktivitám řada lidí ze širšího okolí – mě nevyjímaje. Stavební úřad vydal demoliční výměr, tehdejší starosta Jan Jarolím se nechal veřejně slyšet, že je proti. Tato tragikomická situace může vést ke zničení objektu i areálu, v němž stojí, stejně jako k degradaci charakteru parku Smetanka, do jehož rekultivace byly vloženy nemalé finanční prostředky. Vyzval jsem starostu dopisem k jasnému a ráznému jednání, jako MO Vysočany podporujeme občanskou iniciativu místních obyvatel, kterých by se demolice a výstavba stobytového komplexu nejvíce dotkla, veřejně vystupuji, např.: https://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/prazska-cssd-vyzyva-starostu-prahy-9-zabrante-zniceni-parku-smetanka-bytovou-vystavbou/.

K tématům, která mě zajímají ze širšího politického a společenského hlediska, patří následující tři:

Problematika bydlení, kterou nechápu ani zdaleka jako záležitost řešitelnou pouze podporou obecního bydlení nebo dostupného nájemního bydlení, ale jako společenský problém, do kterého je třeba zapojit i bankovní sektor a nalézt širší, i evropská řešení. Pokud je totiž realita taková, že při sjednání celoživotní hypotéky zaplatí například mladá rodina za celoživotní úsilí v podstatě druhý byt bance, je na místě otázka, zda je taková role bank v 21. století přiměřená. Hypotéku má každý pátý obyvatel ČR a objem hypotečních úvěrů přesahuje roční výdaje státního rozpočtu. Situace mladých lidí ve městech je více než zoufalá.

Druhým problém, který prakticky dopadá na spokojenost lidí ve městech, je kvalita ovzduší, které je hlavním důvodem, proč lidé s malými dětmi uvažují o přestěhování. Vzhledem k tomu, že největším znečišťovatelem ve městech je automobilová doprava, je třeba se vydat cestou jasných pravidel v první řadě směrem k tzv. městským flotilám (veřejná doprava, pošta, komunální služby) a následně velkým firmám, aby směřovaly k nízkoemisnímu automobilovému provozu, a to také vzhledem k tomu, že například u elektromobilů se počítá celkově menší dopad na životní prostředí oproti spalovacím motorům při nájezdu vyšším než 200 tisíc km, což vozidla městských flotil bohatě splňují.

Třetí otázkou, která má význam pro dlouhodobou kvalitu života lidí v České republice, je odliv finančního potenciálu a složení pracovního trhu. Jednoduše řečeno, je nutné podporovat obory, které přinášejí vysokou přidanou hodnotu na úkor montoven. Omezovat na odpovídající úroveň je třeba odliv vygenerovaného zisku z ČR, který je (ten odliv) v rámci celé EU vůbec nejvyšší. Jednou z cest, jak z toho ven, je výrazná podpora školství, která je při jeho současném stavu nezbytností. Dalším potřebným opatřením je zvýšení mzdové úrovně.