Vystudoval jsem Fakultu humanitních studií UK v oboru Studium humanitní vzdělanosti a navazující magisterské a doktorandské studium na Filozofické fakultě UK v oboru České moderní dějiny. Předmětem mého zájmu byla osobnost jednoho z nejaktivnějších novinářů meziválečné doby spojeného s deníky Národní osvobození a Lidové noviny a významného československého exilového politika a poválečného ministra zahraničního obchodu Huberta Ripky. V roce 2019 mi v nakladatelství Academia vyšla kniha Novinář a politik Hubert Ripka. Člověk, který nemlčel. (nejen k tomu viz též rozhovor ČRo – https://plus.rozhlas.cz/host-david-pavlat-8017286)

Pracovní kariéru jsem zahájil v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) jako analytik televizního vysílání, kde jsem měl na starosti hodnocení povinností provozovatelů televizního vysílání ve formě analýz předkládaných členům Rady.

Nejdelší část mé dosavadní pracovní kariéry je spojena s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), kde jsem sedm let působil jako zástupce tiskové mluvčí a následně jako tiskový mluvčí a vedoucí tiskového oddělení. Vedle komunikace s médii jsem se podílel na přípravě tištěné a elektronické verze publikací (např. Ochrana osobních údajů na pracovišti), výročních zpráv, informačních materiálů (včetně mezinárodních) a akcí pro veřejnost, každoročně jsem se podílel na přípravě soutěže pro děti a mládež vyhlašované Úřadem. Byl jsem členem mezinárodní skupiny WG on Digital Education, porady vedení ÚOOÚ a předseda redakčních rad materiálů vydávaných Úřadem.

Posledních šest let pracuji ve společnosti Communa jako mluvčí podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku, srovnávacích výzkumů Město pro byznys a Místo pro život, konferencí pořádaných Institutem pro veřejnou diskusi a Fór Hospodářských novin. Aktuálně na pozici Project Director.

Členem ČSSD jsem od roku 2018, v roce 2020 jsem se stal předsedou MO Vysočany, jsem členem obvodního předsednictva ČSSD pro Prahu 9.
V říjnu 2020 jsem kandidoval do Senátu P ČR ve volebním obvodu č. 24 (území městské části Praha 9 s výjimkou katastrálních území Hrdlořezy, Hloubětín a části Malešic. Dále volební obvod zahrnuje městské části Praha 14, Kbely, Horní Počernice, Újezd nad Lesy, Běchovice, Dolní Počernice, Klánovice, Koloděje, Satalice a Vinoř).

Od roku 2022 jsem zastupitelem MČ Praha 9. Jsem členem Komise pro rozvoj území, Komise školské a redakční rady měsíčníku Devítka.

Jsem ženatý, mám syna Matyáše. Mezi mé zájmy patří české a československé dějiny, tenis, poznávání českých zemí.

Oblíbený spisovatel: Lion Feuchtwanger
Oblíbený český film: Zánik samoty Berhof
Oblíbený zahraniční film (seriál): Hrabě Monte Christo (G. Depardieu)