Když jsem si přečetl úvodník pana starosty MČ Praha 9 Tomáše Portlíka v červnovém vydání Devítky, věděl jsem, že by na něj bylo asi dobré reagovat. Později mi několik přátel říkalo: „Tak to vidíš, SK Prosek zachránili oni, s tím nic nenaděláš…“

Reagovali tak na větu pana starosty: „Důležité je pro nás zachránit sport na Proseku a udělali jsme všechno pro to, aby se žádné pozemky SK Prosek Praha nezměnily na stavební.“ O iniciativě místních lidí, ani s tím související petici nikde ani slovo. Pokud mě znalosti příliš neklamou, tak i v případě parku Přátelství stála za větší pozorností (jiná) místní petice. V úvodníku se ale dočteme: „Důležité pro nás bylo udržet zelené plochy na proseckém sídlišti a místo megalomanské výstavby tu vzniká nová část parku Přátelství.“

Na to, na co by měla ze své podstaty myslet radnice, na to musí více myslet jiní. A pak si trochu neproporčně můžeme od zástupců městské části přečíst takovéto řádky. Nejde tu snad o nějaké uznání lidem, kteří třeba tyto aktivity organizují, ale alespoň o symbolické poděkování všem těm několika tisícům lidí, kterým není podoba jejich okolí lhostejná a kteří to aktivně vyjadřují. To se však, bohužel, z úvodníku pana starosty Tomáše Portlíka, vytratilo.

Takže díky petentům, petičnímu výboru, MČ Praha 9, Hlavnímu městu Praha a dalším, že se věc podařila.