Stává se Vám, že se v noci probudíte rachotem těžkých železničních vagonů?

Pokud bydlíte kolem Balabenky, ale také jinde podél trati vedoucí od Holešovic, přes libeňské nádraží dále směrem na Kolín, asi Vám o tom netřeba dlouze psát.

Dost možná bude ještě hůře. Uvažuje se totiž o zdvojkolejnění trati mezi Libní a Hostivaří přes Hrdlořezy a Malešice, a to z důvodu průjezdnosti nákladní dopravy.

Uvažovat seriózně o průtahu nákladní dopravy přes širší centrum města bez domyšlení a zohlednění důsledků pro tisíce lidí, kteří bydlí kolem, asi nejde. Přesto se tak podle všeho děje.

Už teď jde v noci hluk ze železnice do hloubi například Drahobejlovy ulice a v řadě lokalit je to obdobné. Už teď je potřeba s hlukem z noční železniční nákladní dopravy něco dělat, a ne situaci ještě zhoršovat.

Navíc poslat na tratě do Kolína, Benešova nebo Kralup nad Vltavou v denních hodinách, kdy jezdí vlaky v řádu několika minut, ještě více nákladních vlaků, je asi spíše iluzorní. A pro noční hodiny je stávající podoba spojnice mezi Libní a Hostivaří dostačující. Proč má tedy vzniknout dvojkolejná trať, jejíž součástí má být také železniční přemostění stávající trati na Kolín u Hrdlořez ve výšce 40ti metrů? Jaká by měla být na trati procházející Devítkou protihluková opatření?